6407 CKD

-+- 分析: 移動平均 -+-
日付 20210917
初値 2562.00
高値 2589.00
安値 2547.00
終値 2586.00
出来高 333600
移動平均(25.00) 2369.72
乖離率 9.13%
移動平均(75.00) 2349.40
乖離率 10.07%
テクニカルレポート:
中期乖離率がプラス側のチェック値をクリアしました。