6407 CKD

-+- 分析: 移動平均 -+-
日付 20210415
初値 2525.00
高値 2553.00
安値 2518.00
終値 2538.00
出来高 325900
移動平均(25.00) 2330.60
乖離率 8.90%
移動平均(75.00) 2357.85
乖離率 7.64%
テクニカルレポート:
中期乖離率がプラス側のチェック値をクリアしました。