6417 SANKY

-+- 分析: 移動平均 -+-
日付 20180523
初値 4390.00
高値 4420.00
安値 4355.00
終値 4385.00
出来高 310200
移動平均(25.00) 4024.00
乖離率 8.97%
移動平均(75.00) 3848.40
乖離率 13.94%
テクニカルレポート:
中期乖離率がプラス側のチェック値をクリアしました。