6440 JUKI

-+- 分析: 移動平均 -+-
日付 20171208
初値 1859.00
高値 1880.00
安値 1844.00
終値 1873.00
出来高 220900
移動平均(25.00) 1978.72
乖離率 -5.34%
移動平均(75.00) 1724.13
乖離率 8.63%
テクニカルレポート:
中期乖離率がプラス側のチェック値をクリアしました。