6473 Jテクト

-+- 分析: 移動平均 -+-
日付 20210303
初値 1121.00
高値 1144.00
安値 1115.00
終値 1142.00
出来高 1162200
移動平均(25.00) 1024.16
乖離率 11.51%
移動平均(75.00) 901.32
乖離率 26.70%
テクニカルレポート:
短期乖離率がプラス側のチェック値をクリアしました。
中期乖離率がプラス側のチェック値をクリアしました。