6597 HPCシステムズ

-+- 分析: 移動平均 -+-
日付 20220124
初値 2145.00
高値 2204.00
安値 2096.00
終値 2181.00
出来高 45400
移動平均(25.00) 2623.24
乖離率 -16.86%
移動平均(75.00) 3178.05
乖離率 -31.37%
テクニカルレポート:
短期乖離率がマイナス側のチェック値をクリアしました。
中期乖離率がマイナス側のチェック値をクリアしました。