6633 C&Gシス

-+- 分析: 移動平均 -+-
日付 20171208
初値 541.00
高値 549.00
安値 541.00
終値 548.00
出来高 22500
移動平均(25.00) 571.80
乖離率 -4.16%
移動平均(75.00) 509.67
乖離率 7.52%
テクニカルレポート:
中期乖離率がプラス側のチェック値をクリアしました。