6670 MCJ

-+- 分析: 移動平均 -+-
日付 20200703
初値 842.00
高値 864.00
安値 841.00
終値 859.00
出来高 381300
移動平均(25.00) 842.36
乖離率 1.98%
移動平均(75.00) 733.59
乖離率 17.10%
テクニカルレポート:
中期乖離率がプラス側のチェック値をクリアしました。