6670 MCJ

-+- 分析: 移動平均 -+-
日付 20191206
初値 842.00
高値 845.00
安値 831.00
終値 838.00
出来高 473400
移動平均(25.00) 777.32
乖離率 7.81%
移動平均(75.00) 719.32
乖離率 16.50%
テクニカルレポート:
中期乖離率がプラス側のチェック値をクリアしました。