6703 OKI

-+- 分析: 移動平均 -+-
日付 20201203
初値 936.00
高値 937.00
安値 922.00
終値 926.00
出来高 379400
移動平均(25.00) 946.92
乖離率 -2.21%
移動平均(75.00) 1026.96
乖離率 -9.83%
テクニカルレポート:
中期乖離率がマイナス側のチェック値をクリアしました。