7013 IHI

-+- 分析: 移動平均 -+-
日付 20180615
初値 4015.00
高値 4085.00
安値 4005.00
終値 4075.00
出来高 797700
移動平均(25.00) 4048.00
乖離率 0.67%
移動平均(75.00) 3689.13
乖離率 10.46%
テクニカルレポート:
中期乖離率がプラス側のチェック値をクリアしました。