7013 IHI

-+- 分析: 移動平均 -+-
日付 20171208
初値 3470.00
高値 3535.00
安値 3470.00
終値 3530.00
出来高 1058500
移動平均(25.00) 3517.80
乖離率 0.35%
移動平均(75.00) 2611.81
乖離率 35.16%
テクニカルレポート:
中期乖離率がプラス側のチェック値をクリアしました。