7172 JIA

-+- 分析: 移動平均 -+-
日付 20180615
初値 5660.00
高値 5720.00
安値 5520.00
終値 5680.00
出来高 233700
移動平均(25.00) 5675.20
乖離率 0.08%
移動平均(75.00) 4795.13
乖離率 18.45%
テクニカルレポート:
中期乖離率がプラス側のチェック値をクリアしました。