7326 SBIインシュア

-+- 分析: 移動平均 -+-
日付 20211015
初値 1218.00
高値 1235.00
安値 1201.00
終値 1225.00
出来高 15900
移動平均(25.00) 1281.84
乖離率 -4.43%
移動平均(75.00) 1322.56
乖離率 -7.38%
テクニカルレポート:
中期乖離率がマイナス側のチェック値をクリアしました。