7608 SKジャパ

-+- 分析: 移動平均 -+-
日付 20210927
初値 520.00
高値 559.00
安値 503.00
終値 555.00
出来高 540700
移動平均(25.00) 476.72
乖離率 16.42%
移動平均(75.00) 465.73
乖離率 19.17%
テクニカルレポート:
短期乖離率がプラス側のチェック値をクリアしました。
中期乖離率がプラス側のチェック値をクリアしました。