7717 Vテクノ

-+- 分析: 移動平均 -+-
日付 20210916
初値 4880.00
高値 4885.00
安値 4725.00
終値 4755.00
出来高 72200
移動平均(25.00) 4642.40
乖離率 2.43%
移動平均(75.00) 5049.33
乖離率 -5.83%
テクニカルレポート:
中期乖離率がマイナス側のチェック値をクリアしました。