8008 4℃HLD

-+- 分析: 移動平均 -+-
日付 20170822
初値 3040.00
高値 3075.00
安値 3030.00
終値 3065.00
出来高 74900
移動平均(25.00) 2872.04
乖離率 6.72%
移動平均(75.00) 2766.73
乖離率 10.78%
テクニカルレポート:
中期乖離率がプラス側のチェック値をクリアしました。