8917 F住建

-+- 分析: 移動平均 -+-
日付 20171017
初値 1850.00
高値 1850.00
安値 1839.00
終値 1839.00
出来高 16000
移動平均(25.00) 1764.20
乖離率 4.24%
移動平均(75.00) 1659.73
乖離率 10.80%
テクニカルレポート:
中期乖離率がプラス側のチェック値をクリアしました。