8917 F住建

-+- 分析: 移動平均 -+-
日付 20210922
初値 1334.00
高値 1342.00
安値 1320.00
終値 1322.00
出来高 17000
移動平均(25.00) 1286.00
乖離率 2.80%
移動平均(75.00) 1220.59
乖離率 8.31%
テクニカルレポート:
中期乖離率がプラス側のチェック値をクリアしました。