8933 NTT都市

-+- 分析: 移動平均 -+-
日付 20171017
初値 1197.00
高値 1202.00
安値 1182.00
終値 1193.00
出来高 532700
移動平均(25.00) 1123.52
乖離率 6.18%
移動平均(75.00) 1104.59
乖離率 8.00%
テクニカルレポート:
中期乖離率がプラス側のチェック値をクリアしました。