9413 TV東京H

-+- 分析: 移動平均 -+-
日付 20170818
初値 2452.00
高値 2482.00
安値 2446.00
終値 2448.00
出来高 30700
移動平均(25.00) 2351.32
乖離率 4.11%
移動平均(75.00) 2321.48
乖離率 5.45%
テクニカルレポート:
中期乖離率がプラス側のチェック値をクリアしました。