9446 SKI

-+- 分析: 移動平均 -+-
日付 20210916
初値 787.00
高値 794.00
安値 780.00
終値 794.00
出来高 3400
移動平均(25.00) 767.16
乖離率 3.50%
移動平均(75.00) 723.43
乖離率 9.76%
テクニカルレポート:
中期乖離率がプラス側のチェック値をクリアしました。