9468 KADOKAWA

-+- 分析: 移動平均 -+-
日付 20210303
初値 4145.00
高値 4145.00
安値 3990.00
終値 4050.00
出来高 197400
移動平均(25.00) 3699.60
乖離率 9.47%
移動平均(75.00) 3507.93
乖離率 15.45%
テクニカルレポート:
中期乖離率がプラス側のチェック値をクリアしました。