9468 KADOKAWA

-+- 分析: 移動平均 -+-
日付 20210917
初値 5590.00
高値 5700.00
安値 5520.00
終値 5620.00
出来高 782900
移動平均(25.00) 5238.40
乖離率 7.28%
移動平均(75.00) 4759.87
乖離率 18.07%
テクニカルレポート:
中期乖離率がプラス側のチェック値をクリアしました。