9514 Fエスコ

-+- 分析: 移動平均 -+-
日付 20171023
初値 1421.00
高値 1447.00
安値 1412.00
終値 1431.00
出来高 145100
移動平均(25.00) 1468.16
乖離率 -2.53%
移動平均(75.00) 1229.31
乖離率 16.41%
テクニカルレポート:
中期乖離率がプラス側のチェック値をクリアしました。