9702 ISB

-+- 分析: 移動平均 -+-
日付 20181019
初値 2460.00
高値 2533.00
安値 2436.00
終値 2463.00
出来高 98100
移動平均(25.00) 2250.88
乖離率 9.42%
移動平均(75.00) 2100.73
乖離率 17.24%
テクニカルレポート:
中期乖離率がプラス側のチェック値をクリアしました。