9719 SCSK

-+- 分析: 移動平均 -+-
日付 20210916
初値 7650.00
高値 7650.00
安値 7530.00
終値 7600.00
出来高 173400
移動平均(25.00) 7057.60
乖離率 7.69%
移動平均(75.00) 6719.87
乖離率 13.10%
テクニカルレポート:
中期乖離率がプラス側のチェック値をクリアしました。