9753 IXナレジ

-+- 分析: 移動平均 -+-
日付 20200124
初値 837.00
高値 858.00
安値 826.00
終値 842.00
出来高 169500
移動平均(25.00) 769.32
乖離率 9.45%
移動平均(75.00) 740.48
乖離率 13.71%
テクニカルレポート:
中期乖離率がプラス側のチェック値をクリアしました。