9759 NSD

-+- 分析: 移動平均 -+-
日付 20210916
初値 2125.00
高値 2135.00
安値 2102.00
終値 2129.00
出来高 171100
移動平均(25.00) 2032.52
乖離率 4.75%
移動平均(75.00) 1900.25
乖離率 12.04%
テクニカルレポート:
中期乖離率がプラス側のチェック値をクリアしました。