9812 TO小笠原

-+- 分析: 移動平均 -+-
日付 20171023
初値 932.00
高値 960.00
安値 932.00
終値 954.00
出来高 5100
移動平均(25.00) 931.24
乖離率 2.44%
移動平均(75.00) 853.72
乖離率 11.75%
テクニカルレポート:
中期乖離率がプラス側のチェック値をクリアしました。