9896 JKHLD

-+- 分析: 移動平均 -+-
日付 20171208
初値 1005.00
高値 1014.00
安値 995.00
終値 1000.00
出来高 68000
移動平均(25.00) 964.52
乖離率 3.68%
移動平均(75.00) 878.17
乖離率 13.87%
テクニカルレポート:
中期乖離率がプラス側のチェック値をクリアしました。