9896 JKHLD

-+- 分析: 移動平均 -+-
日付 20170818
初値 749.00
高値 749.00
安値 741.00
終値 741.00
出来高 12600
移動平均(25.00) 712.76
乖離率 3.96%
移動平均(75.00) 679.63
乖離率 9.03%
テクニカルレポート:
中期乖離率がプラス側のチェック値をクリアしました。