9896 JKHLD

-+- 分析: 移動平均 -+-
日付 20171020
初値 870.00
高値 880.00
安値 870.00
終値 876.00
出来高 24900
移動平均(25.00) 851.96
乖離率 2.82%
移動平均(75.00) 771.73
乖離率 13.51%
テクニカルレポート:
中期乖離率がプラス側のチェック値をクリアしました。